Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

Biroul Virtual de Consultanţă Antreprenorială

Lincențiere utilizator

Adăugat de rodica.dimitriu la J, 05/12/2011 - 17:33

Prima și cea mai importantă pecizare legată de programele de calculator este aceea că ele nu se vând ca produs ci se licențiază. Cu alte cuvinte, în afară de situațiile excepționale în care o firmă vinde unei alte firme produsul software, cu toată documentația de proiectare, codul sursă și eventual infrastructura de dezvoltare și suport tehnic a produsului, atunci când se vinde un produs software de fapt se vinde un drept de utilizare al acelui produs.

“Închirierea” unui produs software reprezintă de fapt acordarea unui drept de utilizare al unui program de calculator sau a unei componente software în anumite condiții. Pentru marea masă a produselor de raft condițiile sunt stipulate într-un document cu valoare de contract care în limba engleză se numește prescurtat EULA.

EULA este un acronim pentru End-User License Agreement (Acord de licențiere pentru utilizatorul final) și reprezintă modul de licențiere utilizat pentru majoritatea produselor software. În vorbirea curentă se utilizează termenii de licență software sau de licență utilizator.

Acordul de licențiere este un contract legal între producător și/sau autorul unui program software și utilizatorul final al acestuia. EULA este un document, de multe ori în format digital, furnizat împreună cu produsul sau componenta software, și în majoritatea cazurilor poate fi vizualizat în timpul procesului de instalare deoarece producătorul dorește să se asigure ca utilizatorul a luat act de conținutul acordului de utilizare. Prin exprimarea acordului cu termenii și condițiile EULA utilizatorul “semnează” practic acordul de licențiere.

Aceste documente pot fi destul de lungi şi de cele mai multe ori utilizatorii produsului software au tendinţa de a sări peste lecturarea lor în timpul instalării programelor, deşi acest lucru poate duce mai târziu la probleme, dacă un utilizator doreşte să conteste o parte din garanţie sau însuși acordul de utilizare EULA.

Modul de semnare al acordului variază de la producător la producător. În unele cazuri simpla deschidere a ambalajului în care este livrat dreptul de licențiere al produsului software reprezintă “semnarea” contractului. În alte cazuri producătorul solicită expedierea prin poștă a acordului cu semnătura olografă a beneficiarului licenței. În oricare dintre cazurile descrise mai sus, utilizatorul poate opta pentru neacceptarea condițiilor de licențiere și prin urmare de neutilizare a produsului software.

Astăzi majoritatea copiilor de produse software sunt distribuite prin Internet făcând dificilă “semnarea” contractului de licențiere altfel decât prin intermediul unui ecran pe care îl conțin rutinele de instalare. De aceea “semnarea electronică” este practic cea uzuală.

EULA detaliază cum poate fi folosit programul sau componenta software și care sunt restricțiile pe care producătorul dorește să le aplice. Rstricțiile precizate în documentul de licențiere pot să se refere la produsul în sine dar pot să menționeze și aspecte legate de garanție, mentenanță și suport tehnic.

Una dintre cele mai importante restricții care este specificată în astfel de acorduri este nepartajarea produsului software achiziționat sub nici o formă și cu nimeni altcineva. Așadar utilizatorul final nu poate distribui mai departe nici un fel de copie a programului software pentru care a cumpărat drepturile de utilizare fără să încalce nu numai acordul de licențiere dar și legislația privind drepturile de autor.

O altă restricție importantă se referă la copierea prin inginerie inversă a produsului software. Dacă în cazul utilizatorilor domestici aceste restricții sunt discutabile în privința posibilităților de urmărire legală, ele furnizează protecție în cazul firmelor competitoare.

În ultima perioadă au început să apară restricții cu privire la dreptul de poziționare a produsului software licențiat în diferite clasamente. Mai mult, producătorul poate interzice prin EULA criticarea publică a produsului software. În extremis acest lucru înseamnă că a compara produse software similare ale unor producători diferiți, fie și pentru uzul personal este ilegală! De aceea este recomandabil să nu postați pe blogul personal sau oriunde în Internet materiale care conțin aprecieri privitor la performanța produselor software.

O altă clauză EULA care merită menționată este cea legată de faptul că produsul software instalat:

  • poate monitoriza utilizarea calculatorului,
  • se poate actualiza automat prin Internet și
  • poate dezactiva unele caracteristici pe care producătorul le consideră necesare.

Această clauză trebuie analizată cu atenție deoarece înseamnă că utilizatorul își dă acordul ca produsul software instalat să monitorizeze activitățile de pe calculator, să transmită aceste date la producător și chiar să se autodezactiveze prin decizie unilaterală.

Din această cauză probabil cea mai importantă constrângere care ar trebui să fie prezentă în acordurile de licențiere este legată de responsabilitatea distribuitorului de produse software față de posibilele pagube produse utilizatorului. Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, ca și multe alte țări au legi de protecție a consumatorului pentru echipamentele de tehnică de calcul și drepturile de utilizare a produselor software achiziționate. Multe acorduri însă nu conțin nici o mențiune în acest sens ceea ce exonerează de orice răspundere producătorii care distribuie drepturi de utilizare pentru produse software prost proiectate sau care conțin coduri dăunătoare.

Detaliile acordului de licențiere (EULA) pot avea impact și asupra garanției software. De exemplu, producătorul poate considera nulă obligația sa de înlocuire gratuită a suportului original în caz de deteriorare pentru că prin documentul de licențiere acordă dreptul de efectuare a unei copii de siguranță pentru produsul software. Tipurile de garanție pot să difere mult în termeni de ofertă și utilizare și de aceea aceste documente trebuie citite cu atenție în cazul fiecărui produs în parte preferabil înainte de cumpărare.

Există multe alte restricții care pot afecta într-un fel sau altul interesele utilizatorului care a achiziționat o licență de produs software. Documentul este complex pentru că stabilește drepturi diferite de utilizare în funcție de context. Un asemenea context poate fi echipamentul pe care se instalează produsul software după cum poate fi regimul de garanție și întreținere a produsului sau drepturile de autor.

În legătură cu acest ultim context trebuie acordată o atenție mare utilizării de produse software “free” a căror gratuitate este la rândul ei condiționată. Statutul de produs gratuit nu dă drepturi discreționare de utilizare. Utilizatorul trebuie să citească EULA unui produs gratuit cu aceeași atenție cu care citește acest document pentru un produs cumpărat. Dacă aveți bariere de limbă este preferabil să solicitați ajutorul unei persoane care poate să vă ajute cu o traducere bună decât să ignorați conținutul documentului fiind convinși ca gratuitatea vine fară nici o obligație din partea dumneavoastră.

Referințe
[1] EULA, http://www.webopedia.com
[2] What is a Software Warranty?, http://www.wisegeek.com
[3] What is an EULA?, http://what-is-what.com

Descărcaţi: 
© 2010 - 2011 Biroul virtual de asistenţă antreprenorială. Drupal theme by Kiwi Themes.
logo MNM Software logo CEED Romania

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.