Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

Biroul Virtual de Consultanţă Antreprenorială

ISO 9001 - trasabilitate

Adăugat de Rodica Dimitriu la V, 01/20/2012 - 18:46

1. Definiții

Conform ISO 9000:2005 trasabilitatea este capacitatea de a regăsi istoricul, realizarea și amplasarea (locația) a ceea ce face obiectul
unei examinări. Dacă ne referim la produse atunci această definiție presupune posibilitatea de a regăsi, dupa caz, originea
materialelor, componentelor și produselor încorporate în produsul finit, istoricul realizării produsului și/sau amplasarea
acestuia după livrare. Ca urmare, un sistem de trasabilitate înregistrează şi urmărește parcursul de producție,
începând cu preluarea de la furnizori a produselor, pieselor şi materialelor, trecând prin prelucrarea acestora şi
distribuirea lor ca produse finite.

2. Trasabilitatea conform ISO 9001:2008

În clauza "7.5.3 - Identificare şi trasabilitate", ISO 9001:2008 prezintă cerinţele la care trebuie să răspundă o
organizaţie pentru a putea identifica un produs/serviciu lansat în fabricaţie şi pentru a asigura trasabilitatea pe tot parcursul
realizării sale.

Relativ la cerința de identificare standardul specifică faptul că "Atunci când este cazul, organizaţia trebuie să
identifice produsul folosind mijloace adecvate pe tot parcursul realizării". Cerința este legată de faptul că organizația
trebuie să poată să identifice stadiul unui produs în raport cu cerințele de măsurare și monitorizare pe tot
parcursul fabricației.

Referitor la trasabilitate standardul ISO 9001:2008 precizează că "atunci când trasabilitatea este o cerinţă, organizaţia
trebuie să ţină sub control indentificarea unică a produsului şi să menţină înregistrări".

Este de menționat ca trasabilitatea trebuie analizată în contextul domeniului de activitate. În unele sectoare industriale, cum ar
fi dezvoltarea de produse software, mijlocul prin care sunt menținute identificarea și trasabilitatea este managementul configurațiilor.

Din clauza 1.2 a standardului rezultă că orice clauză din capitolul 7 poate fi teoretic exclusă "dacă astfel de excluderi nu
afectează capacitatea organizației sau responsabilitatea sa de a furniza un produs care să satisfacă cerințele clientului
și cerințele legale și de reglementare aplicabile".

Deşi clauza 1.2 prevede că orice cerinţă în clauza 7 poate fi exclusă, este greu de definit o situație în care
identificarea produsului să poată fi exclusă. De identificarea produsului nu depinde numai posibilitatea de a controla istoria de
fabricație a unui produs dar și păstrarea produsului atunci când este cazul. Practic, excluderea trasabilităţii din
managementul calității s-ar materializa în excluderea obligaţiei de a menţine înregistrări pe parcursul
realizării produsului cu consecințe directe în analiza managementului.

3. Documentarea procesului de proprietate a clientului

Standardul nu precizează explicit că este obligatoriu ca procesul de trasabilitate să fie documentat. Fiecare organizație trebuie
să analizeze măsura în care activitatea firmei impune, riscurile asociate și necesitatea documentării acestui proces.

Pe de altă parte standardul precizează că procesele operaţionale care au un impact direct asupra calităţii
produsului/serviciului, trebuie să fie definite în mod adecvat. Prin urmare, dacă este necesară punerea în aplicare a unui
sistem de trasabilitate atunci este necesară și o procedură documentată. Procedura trebuie să precizeze:

 Cum se identifică stadiul de prelucrare al unui produs

 Cum se asigură trasabilitatea

 Cum sunt ținute înregistrările

4. Importanța trasabilității pentru organizație

Identificarea produselor și componentelor acestora este importantă mai ales pentru companiile cu producție de serie dar este
indispensabilă și companiilor care au producție de serie mică și unicate. Trasabilitatea unui produs este importantă din
următoarele motive:

 previne pierderea de sub control a produselor pe durata ciclului de fabricaţie;

 facilitează separarea şi retragerea produselor defecte;

 asigură prelucrarea numai a produselor sau a componentelor care respectă specificaţiile, nu şi a celor neconforme;

 facilitează procesul analizării defecţiunilor şi întreprinderea unor acţiuni corective;

Activităţile pot fi controlate doar dacă este clar care este starea produsului. Identificarea clară a produsului poate evita
neînţelegerile cu privire la ce sa întâmplat cu produsul şi ce urmează să se întâmple. De exemplu, în
zona de primire a unei firme de producţie toate materialele, componentele, produsele etc. ar trebui să fie marcate ca urmare a
inspecţiei de primire. În industria de servicii, această cerinţă poate avea o importanţă similară. De exemplu,
un serviciu de curierat nu poate funcţiona fără o identificare clară a pachetelor pentru care sunt necesare serviciile de
distribuție (timpul de livrare, numărul de înregistrare, etc.).

Pentru conformitatea cu standardul ISO 9001:2008 o organizație trebuie să poată dovedi că a efectuat verificările necesare pe
lanțul de producție și că rezultatele verificărilor au fost înregistrate.

Există mai multe modalităţi de identificare a produselor. Cele mai banale sunt etichetele cu coduri de bare, numere de comandă,
coduri de produs, etc. Produsele, componentele, materialele neconforme pot fi depozitate în zone separate, marcate corespunzător.

5. Concluzii

Pentru a avea o ordine şi un control al producţiei realizate în organizaţie este absolut necesară implementarea unui sistem de
identificare şi trasabilitate adecvat. De asemenea acest sistem va asigura localizarea mai facilă a cauzelor defecţiunilor şi va
contribui la micşorarea costurilor acţiunilor de remediere. Instituirea lui printr-o procedură formală este de obicei rezultatul
unei necesități obiective rezultate din nivelul de complexitate al proceselor de producție.

6. Referințe

[ 1 ] ***), SR ISO 9001, Sisteme de management al calității. Cerințe, 2008

[ 2 ] ***), Clause 7.5.3 Identification and Traceability, http://guide.isohelpline.com/

[ 3 ] ***), 7.5.4 Customer property, http://www.open-mind-solutions.com/Implementation/ISO_9001_Customer_Prop...

Descărcaţi: 
© 2010 - 2011 Biroul virtual de asistenţă antreprenorială. Drupal theme by Kiwi Themes.
logo MNM Software logo CEED Romania

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.