Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

Biroul Virtual de Consultanţă Antreprenorială

Diferența dintre evaluare și audit

Adăugat de Rodica Dimitriu la S, 10/15/2011 - 00:00

1. Evaluare

Evaluarea înseamnă identificarea şi înţelegerea unui anumit proces în scopul de a-l restructura şi îmbunătăţi sau de a face modificările necesare pentru a-l îmbunătăţi.

Practic, evaluarea este considerată un instrument de cunoaștere a proceselor în timpul timpul desfășurării sau la sfârşitul desfășurării acestora. Este vorba despre identificarea şi înţelegerea rezultatelor şi impactului unui proces şi care sunt cele mai bune modalități de sprijin în luarea deciziilor care să conducă la îmbunătăţirea procesului respectiv.

Cea mai importantă trăsătură a evaluării este `cunpoașterea prin practică`. Învăţarea prin practică se referă la faptul că un proces poate fi înţeles şi îmbunătățit doar prin metode de încercare-eroare.

Cel mai important factor de reglementare al evaluării este responsabilitatea şi anume dacă rezultatele sunt atinse sau nu şi care sunt motivele din spatele succesului sau eşecului procesului. Evaluarea trebuie să răspundă la rmătoarele trei întrebări:

  • Facem lucrurile care trebuie?
  • Facem lucrurile cum trebuie?
  • Există modalităţi mai bune de a face lucrurile decât cele pe care le utilizăm?

2. Audit

Auditul poate fi definit ca o activitate independentă asiguratorie având obiectivul de a adăuga valoare şi de a îmbunătăţi activitățile unei anumite organizaţii. Este introdus pentru a îmbunătăţi procesele de control şi de guvernanță într-o organizaţie şi, de asemenea, pentru a verifica eficienţa managementului riscurilor. Acest lucru se face printr-o abordare sistematică şi disciplinată de apreciere globală a unei organizaţii.

În audit, responsabilitatea este foarte importantă deoarece se concentrează asupra succesului și adecvării cadrului de management stabilit de către organizație şi oferă o confirmare privind eficacitatea practicilor de management în cadrul organizaţiei.

Auditul poate fi:

AUDIT DE PRIMĂ PARTE SAU AUDIT INTERN: audit care se face în cadrul organizaţiei iar raportarea se face către conducerea superioară a organizaţiei.
AUDIT DE SECUNDĂ PARTE: audit care se face de către o entitate independentă asupra unei organizații iar raportarea se face către conducerea superioară a organizației care a comandat auditul. (e.g. pentru verificarea furnizorilor companiei care a solicitat auditul)
AUDIT EXTERN: audit care se face de către o entitate independentă asupra unei organizații iar raportarea se face către conducerea superioară a organizaţiei auditate.

3. Concluzii

Diferenţa între evaluare şi audit este ilustrată în tabelul de mai jos:

Evaluare Audit
Evaluarea este o parte a ciclului de management și se produce în timpul sau la sfârșitul proceselor conform cu punctele de control identificate prin cartografierea riscurilor. (Vezi ciclul PDCA descris în standardele de management ISO). Auditul este independent de ciclul de management deoarece se produce după finalizarea ciclului de management.
Evaluarea urmărește viabilitatea tehnologică (să faci ce trebuie). Auditul urmărește viabilitatea managerială (să faci conform cu ce s-a stabilit).
Evaluarea urmărește folosirea celor mai bune practici. Auditul urmărește dacă se lucrează conform normelor stabilite.
Evaluarea urmărește dezvoltarea durabilă. Auditul urmărește dacă managementul este eficace.

Altfel spus evaluarea este aprecierea periodică a performanţei programelor şi iniţiativelor care oferă în timp util echipei de management informaţii obiective, bazate pe dovezi, ale rezultatelor programelor, politicilor şi iniţiativelor proprii iar auditurile oferă managerilor o opinie profesională independentă privind planificarea şi managementul operaţiilor proprii pentru a-i ajuta să acționeze mai rapid în sensul îmbunătăţirii rezultatelor companiei pe care o conduc.

4. Referințe

[ 1 ] ***), SR ISO 9001, Sisteme de management al calității. Cerințe, 2008
[ 2 ] ***), SR ISO 9004, Sisteme de management al calității – linii directoare pentru îmbunătățirea performanțelor, 2009
[ 3 ] ***), Difference Between Audit and Evaluation, http://www.differencebetween.net
[ 4 ] ***), Audits and Evaluations, http://www.cic.gc.ca

Descărcaţi: 
© 2010 - 2011 Biroul virtual de asistenţă antreprenorială. Drupal theme by Kiwi Themes.
logo MNM Software logo CEED Romania

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.