Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

Biroul Virtual de Consultanţă Antreprenorială

Zece pasi pentru infiintarea unei afaceri

Adăugat de admin la D, 12/16/2012 - 14:24
 1. Alege numele – cat mai relevant si concis; rezerva aceasta denumire la Registrul
  Comertului
 2. Alege forma juridica – e foarte important daca vrei un SRL sau SA
 3. Alege obiectul de activitate – stabileste ce vrei sa faci si adauga cel putin doua
 4. activitati conexe; Elaboreaza Planul de afacere

 5. Gaseste un sediu social
 6. Alege-ti asociatii; Alege-ti si un administrator; Angajeaza-ti un contabil;
  Angajeaza-ti un avocat
 7. Decide daca vrei sau nu sa platesti TVA
 8. Strange niste bani (minim 1000 RON); Deschide un cont in banca (capital
  social); Fa-ti un cont current la aceeasi banca
 9. Intocmeste actele constitutive; Depune actele pentru inregistrare a firmei;
 10. Publica anuntul in Monitorul Oficial

 11. Comanda-ti stampile
 12. Cumpara tipizate.

Proceduri preliminare infiintarii firmei:

 • Pregatirea documentatiei
 • Procedura de inregistrare la Registrul Comertului
 • Autorizarea functionarii firmei

Alegerea formei juridice a societatii

 • Tipul societatii comerciale
 • Motivatia alegerii domeniului
 • Contractul de societate
 • Stabilirea activitatii principale si a activitatilor secundare
 • Analiza mediului de business in care va functiona intreprinderea

 • Mediul intern al afacerii
 • Mediul economic local
 • Analiza avantajelor si vulnerabilitatilor (analiza SWOT)

  • Avantaje (puncte forte)
  • Vulnerabilitati (puncte slabe)
  • Oportunitati
  • Riscuri

  Strategia organizatiei (firmei)

  • Misiunea firmei
  • Obiectivul fundamental
  • Optiuni strategice (obiective specifice)
  • Resursele firmei (resurse umane, tehnico-materiale, financiare)

  Politica firmei

  Planificarea activitatii firmei pentru primul an de activitate

  Avantajul competitiv

  Elementele referitoare la produsele si serviciile proprii care releva ca sunt superioare produselor si serviciilor oferite de concurenta

  Analiza financiara a firmei

  Prospectarea veniturilor, cheltuielilor si profitului noii firme.

  Planul de afaceri

  Definirea cat mai clara a:

  • Afacerii – ce doriti sa faceti
  • Pietei – care sunt clientii si ce nevoi au
  • Finantelor – dupa satisfacerea nevoilor clientilor puteti obtine profit?

  Obiectivul principal: motivul pentru care infiintati afacerea

  CONTINUTUL PLANULUI DE AFACERI

  AFACEREA — FIRMA
  — DOMENIUL DE ACTIVITATE
  — OBIECTIVELE
  PIATA — PRODUSUL/SERVICIUL
  — CLIENTII
  — CONCURENTA
  — SEGMENTUL DE PIATA
  CONDUCEREA — ORGANIZAREA
  — CONDUCEREA
  — PERSONALUL
  FINANTELE — VENITURI
  — CHELTUIELI
  — SURSELE SI UTILIZAREA FONDURILOR
  — PREVIZIUNI FINANCIARE.

  Modalitati de demarare a unei afaceri

  • Infiintarea unei noi afaceri prin constituirea ei intr-o forma legala de organizare;
  • Achizitionarea unei societati comerciale existente/ transferul societatii;
  • Intrarea ca asociat/actionar într-o societate comerciala existenta;
  • Reprezentarea unei firme;
  • Achizitionarea unei francize.

  Infiintarea unei forme legale de organizare a afacerii

  • Avantaje
  • Realizarea propriei idei de afaceri
  • Independenta completa
  • Instalarea propriului stil de conducere
  • Dezavantaje
  • Pregatirea minutioasa a afacerii (studiu de piata, plan de afaceri,etc)
  • Perioada mai mare de timp
  • Resurse financiare mai mari

  Preluarea unei societati comerciale existente

  • Avantaje
  • scurtarea perioadei de operationalizare a afacerii;
  • intrarea pe o piata cunoscuta
  • Dezavantaje
  • riscul preluarii unei afaceri in faliment sau in declin
  • necesita resurse financiare pentru evaluarea performantelor, a potentialului si bonitatii afacerii preluate, cat si pentru transferul efectiv (evaluare profesionista ANEVAR)

  Intrarea ca asociat / actionar intr-o societate existenta

  • Modalitati de intrare
  • prin cesiune de parti sociale/actiuni
  • prin majorare de capital
  • Avantaje
  • scurtarea duratei de intrare in afaceri
  • Dezavantaje

  Realizarea si implementarea propriei idei de afaceri este posibila daca:

  • obiectul de activitate al firmei in care intra corespunde cu ideea sa de afaceri;
  • marimea pachetului de actiuni preluat ii asigura o pozitie care sa ii permita aplicarea propriei idei de afacere

  Reprezentarea unei firme

 • Avantaje
  • resurse financiare reduse
  • riscuri reduse
  • piata definita (ar putea fi inexistenta in tara)
  • initiere in conducerea si derularea de unei afaceri
 • Dezavantaje
 • independenta restransa
 • venituri de regula dependente de rezultate
 • Achizitionarea unei francize (I)

  Reglementare: Legea nr. 79/1998
  Mecanismul de functionare antreneaza 4 factori:
  - francizorul, antreprenor independent, titular al drepturilor de exploatare a unor
  marci protejate, care îi confera dreptul de a o exploata si dezvolta sub forma unui produs,
  tehnologii sau servicii.
  - beneficiarul sau francizatul, de asemenea întreprinzator independent, care intra în
  relatii contractuale cu francizorul, în baza carora angajeaza mijloace umane si financiare
  pentru exploatarea francizei si pentru retribuirea francizorului pe toata durata colaborarii;
  - reteaua de franciza, realizata de francizor si beneficiar, sub marca cunoscuta;
  - consumatorul, care cumpara produsele sau serviciile.
  - In Romania functioneaza peste 160 de retele de franciza
  Achizitionarea unei francize (II)
  - Avantaje
  - francizatul primeste know-how-ul afacerii, inclusiv instruirea, brandul,
  piata, asistenta in marketing si publicitate
  - Dezavantaje
  - capitalul initial incepe, de regula de la 10.000 euro si poate ajunge pana la
  500 mii euro
  - plata unei redevente francizorului, pe toata durata contractului de franciza
  Achizitionarea unei francize (III)
  - Dezavantaje
  – Societatea constituita pe baza de franciza va avea numele francizorului
  – Francizatul va trebui sa respecte intocmai conditiile de fabricatie, ambientare
  a locatiei, etichetare si comercializare impuse de francizor
  Forme de organizare a afacerii
  - Persoana fizica autorizata, intreprindere individuala, intreprindere familiala
  Reglementare prin OUG 44/2008
  - Profesii liberale
  - Societate comerciala
  Reglementare prin Legea no. 31/1990 cu modificari ulterioare
  Persoana fizica autorizata – PFA (I)
  - Persoana autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de
  lege, folosind in principal forta sa de munca
  - Conditii:
  - varsta minima de 18 ani
  - nu are cazier fiscal
  - detine pregatirea profesionala pentru activitatea pentru care se solicita
  autorizarea
  - are un sediu profesional declarat conform legii (drept de folosinta asupra
  imobilului la adresa declarata)
  Persoana fizica autorizata – PFA(II)
  - Regimul juridic al PFA
  - isi desfasoara activitatea folosind aptitudinile sale profesionale; nu poate angaja
  cu contract de munca terte persoane pentru activitatea autorizata
  - raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune (daca acesta a fost
  constituit) si cu intreg patrimoniul in caz de insolventa)
  - nu poate fi angajat al unei terte persoane chiar daca colaborarea este exclusiva
  - nu poate cumula si calitatea de intreprinzator persoana fizica titular al unei
  intreprinderi individuale
  - poate deschide puncte de lucru
  - este asigurata in sistemul de asigurari sociale
  Intreprindere individuala – definitii(I)
  - Intreprinzator- persoana fizica care organizeaza o intreprindere economica
  - Intreprindere economica- activitatea economica desfasurata in mod organizat,
  permanent si sistematic, combinand resurse financiare, forta de munca atrasa,
  materii prime, mijloace logistice si informatie, pe riscul intreprinzatorului, in cazurile
  si conditiile prevazute de lege
  - Intreprindere individuala- intreprinderea economica, fara personalitate juridica,
  organizata de un intreprinzator persoana fizica
  I
  Intreprindere individuala – definitii(II)
  - Patrimoniu de afectatiune – totalitatea bunurilor, drepturilor si obligatiilor PFA,
  titularului intreprinderii individuale sau membrilor intreprinderii familiale, afectate
  scopului exercitarii unei activitati economice, constituite ca o fractiune distincta a
  patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului intreprinderii individuale sau
  membrilor intreprinderii familiale, separata de gajul general al creditorilor personali
  ai acestora.
  Intreprindere individuala
  - Regimul juridic
  - nu dobandeste personalitate juridica prin inregistrare in registrul comertului
  - intreprinzatorul, in calitate de titular al intreprinderii individuale poate angaja terte
  persoane cu contract individual de munca
  - intreprinzatorul este asigurat in sistemul public de asigurari sociale
  - raspuinde cu patrimoiul de afectatiune si cu intreg patrimoniul in caz de insolventa
  Intreprindere familiala (I)
  - Intreprindere economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator
  persoana fizica impreuna cu familia sa
  - Sunt consideraţi membrii unei familii, în sensul legii, soţul, soţia şi copii acestora
  care au împlinit vârsta de 16 ani, până la gradul al patrulea inclusiv.
  Intreprinderea familiala (II)
  - Regimul juridic (I)
  - membrii unei intreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unei
  intreprinderi individuale
  - pot cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane in acelasi domeniu sau
  intr-un domeniu diferit
  - nu poate angaja terte persoane cu contract de munca
  - poate constitui patrimoniu de afectatiune
  - acces la sistemul de asigurari sociale
  Intreprinderea familiala (III)
  - Regimul juridic (II)
  – Se constituie printr-un acord de constituire incheiat de membrii familiei in
  forma scrisa
  – Membrii desemneaza un reprezentant care va gestiona interesele
  intreprinderii in temeiul unei procuri speciale, inscris sub semnatura privata
  – Nu are patrimoniu propriu
  – Acordul de constituire stabileste cotele de participare la patrimoniul de
  afectatiune
  – Membrii raspund solidar si indivizibil pentru datoriile contractate
  Intreprinderea familiala (IV)
  - Regimul juridic (III)
  - deciziile privind gestiunea curenta se iau de catre reprezentantul desemnat
  - actele de dispozitie asupra bunurilor se iau cu acceptul majoritatii simple a
  membrilor
  - actele prin care se dobandesc bunuri se incheie de reprezentant fara autorizarea
  prealabila a membrilor (daca valoarea este sub 50% din valoarea patrimoniului de
  afectatiune. Bunurile dobandite sunt coproprietatea membrilor in cotele prevazute
  in acordul de constituire
  PFA, intreprinderi individuale si familiale
  - Avantaje
  - procedura de inregistrare mult mai simpla
  - fara capital initial
  - resurse mai reduse
  - contabilitate in partida simpla, fara bilant contabil
  - impozit pe venitul anual
  - Dezavantaje
  - raspundere nelimitata
  - credibilitate mai mica la obtinere de credite
  PFA, intreprinderi individuale si familiale
  - Avantaje
  - procedura de inregistrare mult mai simpla
  - fara capital initial
  - resurse mai reduse
  - contabilitate in partida simpla, fara bilant contabil
  - impozit pe venitul anual
  - Dezavantaje
  - raspundere nelimitata
  - credibilitate mai mica la obtinere de credite
  Societati comerciale- forme juridice
  - Societate in nume colectiv (SNC)
  - Societate in comandita simpla (SCS)
  - Societate cu raspundere limitata (SRL)
  - Societate pe actiuni (SA)
  - Subscriere integrala si simultana de semnatarii actului constitutiv
  - Constituire prin subscriptie publica
  - Societate in comandita pe actiuni (SCA)
  SNC, SCS
  - Avantaje
  - minimum 2 asociati
  - fara capital minim initial, capital in numerar obligatoriu
  - costuri mai mici de constituire
  - sistem simplificat de contabilitate si impozitare ca microintreprinderi
  - Dezavantaje
  - Raspundere nelimitata si solidara a asociatilor
  SRL
  - Avantaje
  - 1-50 asociati
  - costuri si durata de constituire mai mici
  - raspundere pana la concurenta capitalului social subscris
  • Dezavantaje
  - posibilitate mai limitata de acces la credite
  Societatea pe actiuni (SA)
  - Avantaje
  - raspundere numai pana la concurenta capitaluluisubscris
  - credibilitate mai mare
  - posibilitati multiple de dezvoltare (atragere de capital pentru cele listate la bursa)
  - Dezavantaje
  - capital initial de minim 25000euro
  - costuri mai mari de constituire
  - sistem mult mai complicat de management si control
  Alegerea formei de organizare a afacerii
  Factori analizati
  - Natura activitatii ce urmeaza a fi desfasurata;
  - Anvergura acesteia;
  - Numarul viitorilor asociati ai afacerii;
  - Gradul de implicare si se raspundere asumat de fiecare asociat;
  - Volumul necesar si cel disponibil pentru capitalul social;
  - Ponderea participarii fiecarui asociat la capitalul social;
  - Caracteristicile specifice fiecareia dintre diferitele forme juridice in vigoare.
  Alegerea formei de organizare a afacerii (II)
  - Decizia depinde de mai multi factori. Raspunzând la întrebarile urmatoare veti gasi
  forma de organizare potrivita pentru afacerea Dvs.
  – doriti sa fiti asociat unic sau sa aveti parteneri?
  – puteti sa finantati singur afacerea sau aveti nevoie de parteneri?
  – doriti sa va protejati bunurile personale de creditorii afacerii?
  – cunoasteti cum se constituie si cât costa diferite modalitati de organizare a
  afacerii?
  – cunoasteti sistemul de impozitare?
  Alegerea asociatilor
  - Decizie foarte importanta cu efecte pe termen mediu si lung asupra afacerii si
  rezultatelor obtinute
  - Verificarea bonitatii si onorabilitatii partenerilor potentiali apeland la servicii
  profesionale
  Constituirea formei legale a afacerii – etape
  - Etapa pregatitoare
  - pregatirea documentelor de constituire, justificative, efectuare plati
  - Inregistrarea legala
  - registrul comertului, publicarea dupa caz in Monitorul Oficial al Romaniei
  - Inregistrarea fiscala –Administratia financiara
  - Autorizarea functionarii – conform legii
  Inregistrarea PFA, intreprinderi individuale si familiale
  - Alegerea si rezervarea denumirii verificarea prealabila pe site-ul
  www.onrc.ro
  - Completarea cererii de inregistrare
  - Depunerea cererii si documentelor la oficiul registrului comertului
  Documente pentru constituire – PFA si intreprindere individuala (I)
  - Cererea de înregistrare
  - Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
  - Carte de identitate (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea
  cu originalul);
  - Dovezi de sediu si dupa caz avizul privind schimbarea destinatiei imobilului cu
  regim de locuinta
  - Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original);
  - Informaţiile din cazierul fiscal (se obţin de către ORCT);
  - Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de
  funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar,
  protecţiei mediului şi protecţiei muncii
  Documente pentru constituire –PFA si intreprindere individuala (II)
  - declaraţia privind patrimoniul de afectaţiune, în original şi documentele care atestă
  efectuarea vărsămintelor sau calitatea de proprietar, după caz (copii certificate de
  parte);
  - - documentele care atestă pregătirea profesională;
  - - documentele care atestă experienţa profesională;
  - dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.
  Documente pentru constituire intreprindere familiala
  - In plus fata de documentele prezentate la PFA:
  - Acordul de constituire încheiat de membrii familiei (original);
  - Procura specială pentru reprezentantul întreprinderii familiale desemnat prin
  acordul de constituire (înscris sub semnătură privata)
  Societati comerciale- SNC, SCS,SRL (I)
  - Cererea de înregistrare (original);
  - Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
  - Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea
  nr. 26/1990, republicată,
  - Dovada verificării calităţii de asociat unic într-o singură societate cu răspundere
  limitată
  - Actul constitutiv (original);
  - Dovezile privind sediul social/secundar (copie);
  - Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim
  de locuinţă,
  - Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la
  capitalul social (copii);
  - Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la
  constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator
  al sarcinilor de care sunt grevate;
  Societati comerciale-SNC, SCS,SRL (II)
  - Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către
  fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei
  juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte ca indeplinesc
  conditiile legale pentru detinerea acestor calitati
  - Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor
  persoane fizice (copie);
  - Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original);
  - Certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii sau reprezentanţii legali ai societăţii
  comerciale
  Societati comerciale-SNC, SCS,SRL(III)
  - Declaraţiile -tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori
  privind autorizarea activitatilor
  - Imputernicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru
  persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).
  - Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
  Documente de constituire pentru SA
  - In plus fata de SNC, SCS sau SRL:
  - Actele de identitate ale fondatorilor,administratorilor, directorilor, membrilor
  consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor
  persoane fizice (copii certificate);
  - Dovada privind acceptarea expresă a mandatului de administrator/membru al
  directoratului ori a însărcinării de cenzor/auditor de către persoanele care au fost
  numite prin actul constitutiv (original);
  Autorizarea functionarii (I)
  - Declaratia model 1- persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile
  secundare, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani
  - Declaratia model 2- declaratia pe proprie raspundere se da de intreprinzator la
  inregistrarea societatii, prin care se obliga ca la data inceperii activitatii sa respecte
  toate prevederile legale de functionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul
  sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile
  mentionate
  - Autorizarea este obligatorie pentru anumite activitati
  - Anumite profesii trebuie atestate sau acreditate;
  Autorizarea functionarii (II)
  - Inregistrarea unei forme legale a afacerii de catre Oficiul Registrului Comertului nu
  exonereaza de obligatia de a obtine, inainte de inceperea activitatii, autorizatiile,
  avizele, licentele si altele asemenea prevazute de legi speciale, pentru
  desfasurarea anumitor activitati economice
  - Organele abilitate controleaza conditiile de functionare conform legislatiei in
  vigoare.
  Traseu operational
  - Oficiul registrului comertului – 3-5 zile
  - obtine certificatul de inregistrare
  - codul unic de inregistrare- codul fiscal
  - extras din registrul comertului
  - Administratia financiara – declaratia (010) privind vectorul fiscal, obtinerea
  certificatului de inregistrare fiscala
  - Institutiile pentru obtinerea autorizatiilor de functionare (dupa caz)
  Relatii cu autoritatile publice
  - Administratia fiscala
  - Casa asigurarilor de pensii
  - Casa asigurarilor de sanatate
  - Agentia de ocupare a fortei de munca
  Organizarea evidentei contabile si administrarea fluxului de numerar
  Principalele evidente contabile :
  – contabilitatea mijloacelor fixe tinuta pe categorii si pe fiecare obiect de
  evidenta;
  – contabilitatea valorilor materiale, tinuta cantitativ si valoric/numai valoric;
  – evidenta clientilor si furnizorilor;
  – contabilitatea cheltuielilor tinuta pe feluri de cheltuieli;
  – contabilitatea veniturilor, tinuta pe feluri de venituri;
  Fluxul de numerar este unul din instrumentele principale de planificare financiara.
  – Se calculeaza pe baza urmatoarelor date: disponibilul banesc la începutul
  perioadei, respectiv soldul initial al numerarului (în casa si în banca);
  – încasarile în numerar previzionate pentru perioada respectiva;
  – cheltuielile în numerar pentru aceiasi perioada;
  – disponibilul banesc la sfârsitul perioadei
  Asigurari pentru riscuri
  a) asigurari generale pentru proprietati: imobile, masini, utilaje, instalatii,
  echipamente, pierderi din intreruperea activitatii
  b) asigurari de raspundere civila care acopera prejudiciile cauzate tertilor din
  vina asiguratului, pentru care acesta raspunde civil:asigurarea prestatorului de
  servicii; asigurarea producatorului pentru defectiuni ale produselor
  sale;asigurarea angajatorului fata de angajati; asigurarea administratorilor si
  directorilor de societati comerciale.
  c) asigurari de risc financiar: - asigurarea creditelor; asigurarea garantiilor.
  d) asigurari pentru autovehicule si conducatorii acestora:
  e) asigurari de persoane: de accident; - de deces.

  Descărcaţi: 
  © 2010 - 2011 Biroul virtual de asistenţă antreprenorială. Drupal theme by Kiwi Themes.
  logo MNM Software logo CEED Romania

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .
  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.