Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

Biroul Virtual de Consultanţă Antreprenorială

Ce este crowd sourcing?

Adăugat de aliordan la M, 11/27/2012 - 01:00

Crowdsourcing sau în traducere românească externalizarea în masă, este un proces care implică externalizarea unor activități către un grup distribuit de persoane. Acest proces poate avea loc cu sau fără utilizarea mijloacelor electronice de comunicație și prelucrare a informației. Diferența dintre crowdsourcing și externalizarea obișnuită este faptul că o sarcină sau o problemă este externalizată către un public nedefinit, și nu către salariații unei anumite organizații.

Altfel spus crowdsourcing este un model de rezolvare distribuită a problemelor sau de producție distribuită. În sensul clasic al termenului, problemele sunt difuzate către un grup necunoscut de rezolvitori sub forma unui apel deschis pentru soluții. O traducere foarte plastică a termenului crowd sourcing ar putea fi “rezolvare/producție la grămadă”. Participanții numiți “grămadă” prezintă soluții care sunt apoi preluate de entitatea care a difuzat solicitarea. Contributorii la soluție sunt compensați pentru efortul lor fie financiar fie cu premii sau cu recunoaștere. În alte cazuri, recompensa rămâne în limitele satisfacției intelectuale. La externalizarea în masă pot participa amatori sau voluntari care lucrează în timpul lor liber, experți sau întreprinderi mici necunoscute la momentul deschiderii apelului.

Într-o externalizare de masă ambele părți sunt motivate: beneficiarul deoarece primește mai multe soluții cu costuri minime iar participanții deoarece pot să-și expună ideile și să realizeze eventuale câștiguri.

Datorită necoagulării semantice a noțiunii în literatura de specialitate apar adesea definiții inconsecvente. După studierea mai multor variante Estellés and González propun următoarea definiție (2012):

"Crowdsourcing este un tip de activitate participativă online în care un individ, o instituție, o organizație non-profit, sau companie propune unui grup de persoane eterogen, de dimensiuni diverse și având competențe diferite, prin intermediul unui apel deschis și flexibil, angajarea voluntară în realizarea unei sarcini. Realizarea sarcinii, de complexitate și modularitate variabilă, în care trebuie să participe și să contribuie grupul atrage beneficii mutuale. Participantului îi este satifăcută nevoia de bani, recunoaștere socială, respect de sine, sau dezvoltarea competențelor individuale, în timp ce beneficiarul va obține și utiliza în avantajul său ceea ce participanții au adus în afacere sub forme diferite în funcție de tipul activității întreprinse.”

În România nu există încă platforme reale de externalizare în masă.

0
Scorul tău: None
© 2010 - 2011 Biroul virtual de asistenţă antreprenorială. Drupal theme by Kiwi Themes.
logo MNM Software logo CEED Romania

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.