Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

Biroul Virtual de Consultanţă Antreprenorială

Ce sunt platformele de inovare socială?

Adăugat de aliordan la J, 11/29/2012 - 01:00

Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation care în limba română s-ar traduce “platforme colective de conștientizare pentru inovare socială și dezvoltare durabilă” sunt sisteme TIC care au un efect de levier asupra dezvoltării "efectului de rețea", prin combinarea mass-media on-line cu crearea distribuită de cunoștințe și cu date din medii reale ("Internetul fizic"), în scopul de a crea noi forme de inovare socială.

Este de așteptat ca aceste platforme să sprijine:

- conștientizarea problemelor legate de mediul înconjurator,
- procesele sociale,
- practicile de împărtășire a cunoștințelor,
- realizarea de schimbări în stilul de viață,
- realizarea de schimbări în în modelele de producție și de consum,
- stabilirea de procese democratice mai participative.

Conștientizarea de masă poate fi realizată prin tehnologii TIC, de exemplu, prin exploatarea unor paradigme ca Wikipedia și Facebook pentru a dezvolta rețele sociale federale, descentralizate și, interfațate în timp real cu mediul real prin intermediul unor traductori adecvați și acceptați de către fiecare cetățean.

Dezvoltarea platformelor pentru inovare socială face parte din politicile UE de cercetare și dezvoltare. În România există câteva încercări de dezvoltare a unor astfel de platforme e.g. „Acționăm responsabil! – Rețeaua socială RSC” realizat de JVC Romania pe un proiect POSDRU.( http://www.actionamresponsabil.ro/contact)

0
Scorul tău: None
© 2010 - 2011 Biroul virtual de asistenţă antreprenorială. Drupal theme by Kiwi Themes.
logo MNM Software logo CEED Romania

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.