Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

Biroul Virtual de Consultanţă Antreprenorială

Ce înseamnă risc operațional?

Adăugat de constantin.ivanel la V, 01/25/2013 - 01:00

Cum se face managementul riscului operațional?

0
Scorul tău: None

Riscul operațional este adesea definit ca probabilitatea de pierdere determinată de problemele interne ale unei firme sau de anumite breșe în măsurile de control, operațiuni sau proceduri. El poate include mai multe clase de risc, cum ar fi frauda, riscurile juridice, riscurile fizice sau de mediu, etc.

Managementul riscului operațional diferă de managementul altor tipuri de risc, deoarece nu este folosit pentru a genera profit (de exemplu, riscul de credit este exploatat de către instituțiile de credit pentru a crea profit, riscul de piata este exploatat de către comercianți și manageri de fonduri, riscul de asigurare este exploatat de către asigurători, etc.). Datorită utilizării riscului pentru a crea produse aducătoare de profit domeniul financiar este puternic preocupat de gestionarea riscului. O definiție utilizată pe scară largă este cea cuprinsă în reglementările Basel II. Această definiție afirmă că riscul operațional este riscul de pierdere rezultat din procese interne inadecvate sau eșuate, persoane și sisteme, sau din evenimente externe.

În termeni practici acest lucru înseamnă că organizațiile acceptă că resursele umane, procesele și sistemele sunt imperfecte, și că pot exista pierderi generate de erori și operațiuni ineficiente. Dimensiunea pierderii pe care sunt pregătiți să o accepte, în funcție de raportul cost beneficiu al operațiunilor de corecție, determină apetitul organizațiilor pentru risc operațional.

Managementul riscului este o disciplină în plină dezvoltare. Există o definiție modernă a riscului care consideră nu numai probabilitatea de pierdere ci și cea de câștig: riscul de pierdere sau câștig generat de resurse umane, sisteme și procese sau evenimente externe care au potențialul de a devia o organizație de la realizarea obiectivelor propuse.

În această definiție devierea de la obiectivele organizației poate fi cauzată de acțiuni deliberate sau accidentale ale resurselor umane, de mijloace de lucru corporale sau necorporale sau de evenimente naturale, modificări legislative, dispariția furnizorilor, etc. Pierderea sau câștigul pot fi financiare (afectarea obiectivului profit) sau nefinanciare (afectând obiective nefinanciare cum ar fi obiectivele calității, obiecivele de diversificare a producției, etc.).

0
Scorul tău: None
© 2010 - 2011 Biroul virtual de asistenţă antreprenorială. Drupal theme by Kiwi Themes.
logo MNM Software logo CEED Romania

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.