Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

Biroul Virtual de Consultanţă Antreprenorială

Ce este cadrul european de calificare?

Adăugat de Vlad Rosca la M, 01/30/2013 - 01:00

Sistemele educaționale și de formare din Europa sunt atât de diversificate, încât este necesară o masură pentru a putea realiza o comparație între aceste sisteme și o cooperare între țări și instituții de educație și îvățământ. Cadrul European al Calificărilor (European Qualification Framework – EQF) este un cadru european de referință care stabilește corespondențe între sistemele naționale de calificări. Cadrul european al calificărilor stabilește nivelurile de calificare pe care le poate dobândi o persoană ca urmare a instruirii pe durata vieții. Rezultatele învățării se impart in trei categorii: cunoștințe, abilități și competențe. In acest mod EQF va corela sistemele si cadrele naționale de calificări din diferite țări față de o referință europeană comună: cele opt niveluri de referință ale EQF. Cadrul are ca obiective principale sprijinirea: (i) mobilității cetățenilor; (ii) invățării de-a lungul vieții. EQF pune accentul pe rezultatele proceselor de învățare și nu se concentrează asupra duratei studiilor.

Potrivit Recomandării 2008/C111/01/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al Calificarilor (EQF) pentru invățarea de-a lungul vieții este necesar ca toate țările să definitiveze corespondențe între sistemele naționale de calificări si EQF și să introducă în certificatele de calificare individuale a unei referiri clare la nivelul EQF corespunzător.

Mai multe informații găsiți pe situl Autorității Naționale pentru Calificări: http://www.anc.gov.ro/ sau la adresele: http://ec.europa.eu/eqf/home_en.htm și http://en.wikipedia.org/wiki/European_Qualifications_Framework

0
Scorul tău: None
© 2010 - 2011 Biroul virtual de asistenţă antreprenorială. Drupal theme by Kiwi Themes.
logo MNM Software logo CEED Romania

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.