Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

Biroul Virtual de Consultanţă Antreprenorială

Este utilă semnătura electronică?

Potrivit Gabriel - Cristian Constantinescu, mediator, semnătura electronică poate fi foarte utilă în procesele de mediere: "Utilizarea semnăturii electronice ar putea reprezenta, cel puțin la nivel teoretic, o soluție posibilă pentru semnarea înscrisurilor care privesc o mediere: contracte de servicii de mediere, acorduri de mediere.
Ușurința de a comunica acest tip de documente este maximă, putând fi comunicate rapid prin e-mail sau mesagerie online, iar ele pot fi păstrate și arhivate pe suporturi electronice. Contractele și acordurile astfel semnate devin, în acest caz, documente în formă scrisă, sub semnătură privată, opozabile terților și cu posibilitatea de a fi autentificate, tot electronic, de către notari specializați.
Semnarea cu semnătură electronică merită să fie reținută de practicieni, care o pot promova ca și alternativă la corespondența prin documente scrise pe suport material, sau la corespondența electronică - care are ca rezultat documente scrise cu grad limitat sau mai complicat de probă a identității.
Mediul care este receptiv la utilizarea semnăturii electronice este mediul de afaceri, fapt consemnat și de Directiva 1999/93/CE, care, în consecință, recomanda, la art. 21, extinderea utilizării semnăturii electronice și la domeniul juridic: ”Pentru a contribui la acceptarea generală a metodelor de autentificare electronică, semnăturile electronice trebuie să poată fi utilizate ca probe în justiție în toate statele membre […]”.
Cum majoritatea deținătorilor de semnătură electronică din Europa sunt din mediul de afaceri, avantajul semnării înscrisurilor din mediere cu ajutorul semnăturii electronice este interesant pentru medierea în materie comercială, de exemplu.
Semnătura electronică poate fi utilizată de oricine, persoană fizică sau juridică, care, în baza unui contract încheiat cu un furnizor de servicii de certificare, deține o pereche funcțională cheie publică (date de identificare ale semnăturii electronice)/ cheie privată (un cod unic emis de un software specializat) și are o identitate probată printr-un certificat digital emis de acel furnizor. Semnătura electronică poate fi recunoscută inclusiv în alte țări, în baza unor convenții. Țările din Uniunea Europeană care recunosc certificatele emise de furnizori de servicii de certificare acreditaţi din România sunt: Ungaria, Suedia, Slovenia, Slovacia, Portugalia, Polonia, Lituania, Letonia, Germania, Finlanda, Danemarca și Cehia."

Mai multe detalii la: http://www.economic-debates.ro/2-2014/v3i2a4.pdf

0
Scorul tău: None

Semnătura electronică:
· nu este o semnatură scanată
· nu este o iconiță
· nu este o poză
· nu este o hologramă
· nu este un smart card
Semnatura electronică reprezintă conform art. 4 pct. 3 din Legea 455/2001 date in forma electronică, care sunt atașate sau logic asociate cu alte date în formă electronică și care servesc ca metodă de identificare. Practic, semnatura electronică sau altfel spus semnătura digitală validă confirmă faptul că mesajul sau documentul digital este creat de către persoana care l-a semnat, iar conținutul mesajului sau documentului digital nu a fost modificat de la data emiterii acestuia. În mediul de afaceri utilitatea semnăturii electronice nu mai trebuie demonstrată cel puțin în termeni de productivitate.

0
Scorul tău: None

[b]nike cheap nike[/b]
[b][url=http://www.nikeoutlet.cn/]nike cheap nike[/url][/b]
[b][url=http://www.nikeoutlet.cn/]cheap nike shoes[/url][/b]
[b]Nike Air Max[/b]
[b]Nike Factory Outlet[/b]
Nike Air Max


Nike Factory Outlet
nike blog

nike

About blog

0
Scorul tău: None
© 2010 - 2011 Biroul virtual de asistenţă antreprenorială. Drupal theme by Kiwi Themes.
logo MNM Software logo CEED Romania

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.