Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

Biroul Virtual de Consultanţă Antreprenorială

Studiul UNTRR privind noua lege a transporturilor rutiere, bune practici europeene și recomandări de îmbunătățire a competitivității

Adăugat de Cristina Manescu la D, 12/16/2012 - 22:19

Cuprins
Capitolul 1 Analiza situației curente în sectorul tranporturilor rutiere din România ............... 1
1. România – situație de ansamblu ....................................................................................... 1
2. Sectorul Transporturilor Rutiere ....................................................................................... 7
3. Analize regionale .............................................................................................................. 23
3.1. REGIUNEA BUCURESTI – ILFOV .............................................................................. 25
3.2. REGIUNEA NORD EST ............................................................................................. 30
3.3. REGIUNEA NORD VEST .......................................................................................... 44
3.4. REGIUNEA DE VEST ................................................................................................. 61
3.5. REGIUNEA CENTRU .................................................................................................. 70
Capitolul 2 Bunele practici europene în domeniu .................................................................... 82
Definiţii ...................................................................................................................................... 84
Înmatricularea vehiculelor.......................................................................................................... 85
Copii conforme .......................................................................................................................... 85
Sancţiuni ................................................................................................................................... 86
Transportul mărfurilor divizibile agabaritice ............................................................................... 86
Construcţia tarifului de transport ................................................................................................ 86
Controale .................................................................................................................................. 87
Spaţii de control şi odihnă ......................................................................................................... 87
Infrastructura rutieră .................................................................................................................. 88
Capitolul 3 Concluzii și recomandări......................................................................................... 89
Recomandări: .......................................................................................................................... 90
I. Probleme de natură legislativă .................................................................................... 90
II. Probleme de natură practică ....................................................................................... 97
III. Elemente interinstituţionale pentru rezolvarea cărora este necesar sprijinul Ministerului
…………………………………………………………………………………………………..98
Anexa: PROIECT DE LEGE PRIVIND TRANSPORTURILE RUTIERE propus de U.N.T.R.R.
UNIUNEA

Descărcaţi: 
© 2010 - 2011 Biroul virtual de asistenţă antreprenorială. Drupal theme by Kiwi Themes.
logo MNM Software logo CEED Romania

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.