Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

Biroul Virtual de Consultanţă Antreprenorială

Ce este ISCED?

Adăugat de Paul Matache la M, 05/22/2013 - 00:00

La ce folosește ISCED?

2
Scorul tău: None Medie: 2 (1 vote)

O prezentare sumară a ISCED poate fi găsită la adresa. https://ro.wikipedia.org/wiki/ISCED
În broșura Clasificarea internaţională standard a educaţiei – ISCED 2011 pe care o găsiți postată în secțiunea prezentări a acestui sit puteți găsi următoarea prezentare detaliată precum și alte informații detaliate privind această clasificare:

“1. Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (ISCED) aparţine Familiei Internaţionale a Naţiunilor Unite a Clasificărilor Sociale şi Economice care se aplică în statistică în întreaga lume în scopul strângerii, compilării alcătuirii şi analizării datelor comparabile la nivel naţional. ISCED este clasificarea de referinţă pentru organizarea programelor de învăţământ şi a calificărilor conexe pe domenii şi niveluri educaţionale. ISCED este un produs al unui acord internaţional şi adoptat formal de Conferinţa Generală a statelor membre UNESCO.

2. ISCED este proiectat să servească drept cadru pentru clasificarea activităţilor educaţionale, aşa cum sunt definite în programe şi a calificărilor care rezultă în categorii agreate internaţional. Conceptele şi definiţiile de bază ale ISCED sunt, prin urmare, proiectate să fie acceptate internaţional şi să cuprindă întrega gamă a sistemelor de învăţământ.

3. ISCED clasifică programele de învăţământ după conţinut, folosind două variabile principale de clasificare încrucişată: niveluri de învăţământ (vezi Secţiunea 9) şi domenii de educaţie (vezi Anexa IV). ISCED 2011 prezintă o revizuire a clasificării nivelurilor de învăţământ din ISCED 1997. De asemenea, acesta introduce o clasificare conexă a nivelului de educaţie absolvit bazată pe calificările educaţionale recunoscute.

4. Informaţiile compilate în conformitate cu ISCED pot fi utilizate pentru alcătuirea de statistici referitoare la multiplele aspecte ale învăţământului, care sunt de interes pentru factorii de decizie şi pentru alţi utilizatori de statistici de educaţie la nivel internaţional. Aceste aspecte includ înscrierea, frecventarea, resursele umane sau financiare investite în învăţământ şi nivelul de educaţie absolvit al populaţiei.

5. Aplicarea ISCED înlesneşte transformarea statisticilor detaliate ale învăţământului naţional referitoare la participanţi, furnizori şi sponsori ai educaţiei, compilate pe baza conceptelor şi definiţiilor naţionale, în categorii agregate care pot fi comparate şi interpretate la nivel internaţional.

6. Colectările de date ale statisticii educaţiei adunate conform ISCED se pot baza pe surse de date diferite, ca de exemplu registrele administrative, anchetele individuale sau în gospodării şi statisticile macro-economice agregate. Îndrumările privind implementarea ISCED 2011 în sursele statistice vor fi incluse într-un manual de utilizare şi în alte materiale de instruire (vezi Secţiunea 8).

7. ISCED 2011 se bazează pe trei componente: i) concepte şi definiţii convenite la nivel internaţional; ii) sistemele de clasificare; iii) corelări ISCED ale programelor de educaţie şi ale calificărilor conexe în ţările din întreaga lume.

8. Corelările ISCED constituie un instrument esenţial pentru organizarea informaţiilor despre sistemele de educaţie, programele lor şi calificările conexe în vederea asigurării comparabilităţii informaţiilor la nivel ISCED şi a susţinerii interpretării acestora în scop statistic internaţional.

9. Corelările ISCED asigură un proces transparent de codificare a programelor naţionale de educaţie şi a calificărilor conexe în categorii comparabile pentru utilizare în statisticile internaţionale, făcând legătura între criteriile clasificării proprietăţilor programelor de educaţie şi calificările conexe.”

0
Scorul tău: None
© 2010 - 2011 Biroul virtual de asistenţă antreprenorială. Drupal theme by Kiwi Themes.
logo MNM Software logo CEED Romania

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.